Momčadima omogućen smještaj i prehrana po nižim cijenama

Organizatori turnira osigurali su za sve ekipe koje se odluče prespavati u Senju sponzorirane cijene smještaja i prehrane. Nakon što se izvrši prijava na turnir, slobodno se mogu javiti našem članu odbora zaduženom za smještaj i prehranu – Mislav +385 99 311 1311

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *